Konkurs ofert

ZO-DRP/01/2017/AD - Zapytanie ofertowe na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej
ZO - 20/2017 - Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mammograficznej
ZO - 19/2017 - Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mammograficznej
ZO - 16/2017 - Regeneracja ujęcia wodnego” w WSZ w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO - 15/2017 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO-11/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę z montażem oraz przeglądy gwarancyjne klimatyzatorów w pomieszczeniach Zakładu Radiologii
3/DS/2016 - Konkurs na dostawę sprzętu jednorazowego
1/TS/2016 - Świadczenie usług transportu medycznego - zakończony
2/R/2016 - Konkurs na regenerację łóżek
4/M/2016 - Konkurs na dostawę materaca zmiennociśnieniowego
Konkurs ofert nr 14/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 15/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 12/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 16/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 17/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 18/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 1/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 2/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 3/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 4/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 5/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 6/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 7/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończone
Konkurs ofert nr 8/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 9/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony