Konkurs ofert

Konkurs ofert nr 2/2020 - zakończony
Konkurs ofert nr 3/2020 - zakończony
DRp. 01 – 04/20 - Konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych
Konkurs ofert nr 8/2019 - zakończony
Konkurs ofert nr 1/2020 - zakończony
Konkurs ofert nr 5/2019 na świadczenia zdrowotne
Konkurs ofert nr 7/2019 - zakończony
Konkurs ofert nr 6/2019
ZO-6/T/2019 - usługi zimowego utrzymania dróg
ZO-5/T/2019 - Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg
ZO-4/T/2019 - Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i napraw dźwigów szpitalnych
ZO-3/T/2019 - Wykonywanie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegania oraz konserwacji systemu sygnalizacji pożaru
ZO – 2/T/2019 - Możliwość montażu i użytkowania Systemu Telewizji Szpitalnej
ZO – 4/T/2018 - opracowanie instrukcji operacyjnej lądowiska śmigłowców dla Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonego w Lesznie
ZO 03/T/2018 - Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, podjazdów i podejść do budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
ZO – 23/2018 - „Zakup i montaż lampy identyfikacyjnej lądowiska” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO-24/2018 - OPRACOWANIE EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ CHIROPTEROLOGICZNĄ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE
ZO-25/2018 - Badanie wody do dializ wg Farmakopei Polskiej wyd. VIII dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
ZO-22/2018 - Zapytanie ofertowe na dostawę oraz wymianę baterii akumulatorów do UPS” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO – 21/2018 -Zapytanie ofertowe - Dostawa oraz wymiana baterii akumulatorów do UPS
ZO-DRP/01/2017/AD - Zapytanie ofertowe na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej - zakończone
ZO - 20/2017 - Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mammograficznej
ZO - 19/2017 - Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mammograficznej
ZO - 16/2017 - Regeneracja ujęcia wodnego” w WSZ w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO - 15/2017 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45