Konkurs ofert

ZO – 2/T/2019 - Możliwość montażu i użytkowania Systemu Telewizji Szpitalnej
ZO – 4/T/2018 - opracowanie instrukcji operacyjnej lądowiska śmigłowców dla Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonego w Lesznie
ZO 03/T/2018 - Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, podjazdów i podejść do budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
ZO – 23/2018 - „Zakup i montaż lampy identyfikacyjnej lądowiska” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO-24/2018 - OPRACOWANIE EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ WRAZ Z EKSPERTYZĄ CHIROPTEROLOGICZNĄ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE
ZO-25/2018 - Badanie wody do dializ wg Farmakopei Polskiej wyd. VIII dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
ZO-22/2018 - Zapytanie ofertowe na dostawę oraz wymianę baterii akumulatorów do UPS” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO – 21/2018 -Zapytanie ofertowe - Dostawa oraz wymiana baterii akumulatorów do UPS
ZO-DRP/01/2017/AD - Zapytanie ofertowe na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej - zakończone
ZO - 20/2017 - Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mammograficznej
ZO - 19/2017 - Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mammograficznej
ZO - 16/2017 - Regeneracja ujęcia wodnego” w WSZ w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO - 15/2017 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45
ZO-11/2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę z montażem oraz przeglądy gwarancyjne klimatyzatorów w pomieszczeniach Zakładu Radiologii
3/DS/2016 - Konkurs na dostawę sprzętu jednorazowego
1/TS/2016 - Świadczenie usług transportu medycznego - zakończony
2/R/2016 - Konkurs na regenerację łóżek
4/M/2016 - Konkurs na dostawę materaca zmiennociśnieniowego
Konkurs ofert nr 14/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 15/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 12/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 16/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 17/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 18/2016 na świadczenia zdrowotne - zakończony
Konkurs ofert nr 1/2017 na świadczenia zdrowotne - zakończony