Przetargi

DZ-751-02/19 - Dostawa sprzętu do krioablacji oraz dzierżawa kriokonsoli dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-01/19 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-83/18 - sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-82/18 - Sukcesywne dostawy implantów i ostrzy ortopedycznych oraz noży okulistycznych
DZ-751-81/18 - Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów elektroterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-80/18 - Sukcesywne dostawy immunoglobulin
DZ-751-79/18 - Świadczenie usług serwisowych urządzeń endoskopowych firmy Pentax dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-78/18 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-77/18 - Sukcesywne dostawy leków 3
DZ-751-76/18 - Doposażenie Pracowni Endoskopii II
DZ-751-75/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego
DZ-751-74/18 - Doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
DZ-751-71/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-68/18 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II
Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.
DZ-751-67/18 - Doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
DZ-751-66/18 - Sukcesywne dostawy leków 2
DZ-751-65/18 - Dostawa sprzętu do krioablacji oraz dzierżawa kriokonsoli dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-64/18 - Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia floty
DZ-751-63/18 - Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
DZ-751-62/18 - Świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz na transporcie i przetwarzaniu odpadów gastronomicznych
DZ-751-61/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego
DZ-751-60/18 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych
DZ-751-59/18 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego
DZ-751-58/18 - Realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż