Przetargi

DZ-751-20/18 - Zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-19/18 - sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów angioplastyki wieńcowej i zabiegów naczyniowych.
DZ-751-18/18 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie
DZ-751-17/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz dla Poradni i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
DZ-751-16/18 - Sukcesywne dostawy endoprotez stawu biodrowego
DZ-751-15/18 - Budowa stanowisk stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (pomieszczenia garażowe) na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
DZ-751-14/18 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury
DZ-751-13/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego oraz Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-12/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-11/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – Zakup angiokardiografu stacjonarnego cyfrowego z możliwością analizy ilościowej (QCA)
DZ-751-10/18 - Modernizacja podjazdu (estakady) do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
DZ-751-09/18 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie
DZ-751-08/18 - Sukcesywne dostawy immunoglobulin
DZ-751-07/18 - sukcesywna dostawy sprzętu zużywalnego do Pracowni Hemodynamiki
DZ-751-06/18 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-05/18 - Sukcesywne dostawy materiałów i asortymentu laparoskopowego 2
DZ-751-04/18 - Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych III
DZ-751-03/18 - Sukcesywna dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-02/18 - sukcesywną dostawę paliw dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-01/18 - Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury z zakresu biochemii, immunochemii oraz parametrów krytycznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
DZ-751-74/17 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – Zakup systemu uzdatniania wody
DZ-751-73/17 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-72/17 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu do biopsji mammotomicznej oraz wewnętrznych protez piersi
DZ-751-71/17 Sukcesywne dostawy cewników-głowic do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wraz z dzierżawą urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) do Pracowni Hemodynamiki.
DZ-751-70/17 sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowerterów dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie