Przetargi

DZ-751-45/18 - Sukcesywne dostawy immunoglobulin
DZ-751-44/18 - Doposażenie Pracowni Endoskopii WSZ w Lesznie
DZ-751-43/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracowni Hemodynamiki oraz Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-42/18 - sukcesywne dostawy prowadników do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu FFR wraz z dzierżawą urządzenia pomiarowego do Pracowni Hemodynamiki
DZ-751-41/18 - Usługi polegające na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych oraz na transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
DZ-751-40/18 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
DZ-751-39/18 - sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla WSZ w Lesznie
DZ-751-38/18 - Sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich oraz olejów i tłuszczy zwierzęcych lub roślinnych
DZ-751-37/18 - Świadczenie usług ochrony mienia i osób dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-36/18 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-35/18 - Adaptacja pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki
DZ-751-34/18 - Sukcesywne dostawy świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i przetworów zbożowych
DZ-751-33/18 - Sukcesywne dostawy endoprotez stawu kolanowego
DZ-751-32/18 - świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz na transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne
DZ-751-31/18 - Świadczenie usług ochrony mienia i osób dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-30/18 - sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów
Sukcesywna dostawa rękawic : ZP/01/2018
DZ-751-29/18 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-28/18 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie
DZ-751-27/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ
DZ-751-26/18 - Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych
DZ-751-25/18 - sukcesywne dostawy mięsa, drobiu i wędlin dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-24/18 - sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli
DZ-751-23/18 - Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji II
DZ-751-22/18 - Świadczenie usług serwisowych rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego