Przetargi

DZ-751-71/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-70/18- Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ
DZ-751-69/18 - Dostawy implantów neurochirurgicznych
DZ-751-68/18 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II
Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.
DZ-751-67/18 - Doposażenie Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej
DZ-751-66/18 - Sukcesywne dostawy leków 2
DZ-751-65/18 - Dostawa sprzętu do krioablacji oraz dzierżawa kriokonsoli dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-64/18 - Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia floty
DZ-751-63/18 - Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
DZ-751-62/18 - Świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz na transporcie i przetwarzaniu odpadów gastronomicznych
DZ-751-61/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla pacjentów z zawałami Oddziału Kardiologicznego
DZ-751-60/18 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych
DZ-751-59/18 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego
DZ-751-58/18 - Realizacja zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz spełnienie wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i ppoż
DZ-751-57/18 - Świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych oraz transporcie i przetwarzaniu odpadów gastronomicznych
DZ-751-56/18 - Zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-55/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-54/18 - Zakup urządzeń dla Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-53/18 - Zakup zestawu do litotrypsji endourologicznej oraz toru wizyjnego dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
DZ-751-52/18 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-51/18 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ
DZ-751-50/18 - Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania Optymalizacja Energetyczna Budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zgodnie z założeniami Audytu Energetycznego i Audytu Elektrycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolone
DZ-751-49/18 - Świadczenie usług opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznych
DZ-751-48/18 - Świadczenie usług serwisowych angiografu