Przetargi

DZ-751-44/20 - Świadczenie kompleksowych usług prania, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz automatów do wydawania odzieży z wykorzystaniem technologii RFiD
DZ-751-43/20 - Zakup sprzętu medycznego
DZ-751-42/20 - Zakup przyłóżkowego aparatu RTG
DZ-751-41/20 - Sukcesywne dostawy leku Alglukozydaza alfa (Myozyme) stosowanego w programie lekowym
DZ-751-40/20 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-39/20 - Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
DZ-751-38/20 - Sukcesywne dostawy prowadników do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu FFR wraz z dzierżawą urządzenia pomiarowego do Pracowni Hemodynamiki
DZ-751-37/20 - Świadczenie usługi w zakresie (w zależności od kodu odpadów) odbioru, transportu, wywozu, przetwarzania, zagospodarowania, unieszkodliwiania i utylizacji odpadów
DZ-751-36/20 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, testów diagnostycznych oraz odczynników, elementów zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury
DZ-751-35/20 - Zakup aparatu rentgenowskiego z wyposażeniem wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń
DZ-751-34/20 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego III
DZ-751-33/20 - Sukcesywne dostawy igieł biopsyjnych wraz z dzierżawą systemu do biopsji wspomaganej próżniowo
DZ-751-32/20 - Świadczenie usług ochrony mienia i osób dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-31/20 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-30/20 - Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych
DZ-751-29/20 - Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych
DZ-751-28/20 - Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych
DZ-751-27/20 - Sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii
DZ-751-26/20 - Świadczenie usług serwisowych aparatów USG i echokardiografów II
DZ-751-25/20 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-24/20 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
DZ-751-23/20 - Sukcesywne dostawy endoprotez
DZ-751-22/20 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II
DZ-751-21/20 - Sukcesywne dostawy rękawic diagnostyczno-zabiegowych niesterylnych
DZ-751-20/20 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych II