Przetargi

DZ-751-71/17 Sukcesywne dostawy cewników-głowic do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wraz z dzierżawą urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) do Pracowni Hemodynamiki.
DZ-751-70/17 sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowerterów dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-69/17 sukcesywna dostawa paliw dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Świadczenie usług pocztowych dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
DZ-751-68/17 - Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych II
DZ-751-67/17 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego III
DZ-751-66/17 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-65/17 - Sukcesywne dostawy zestawów CADO i ADO do dializ otrzewnowych
DZ-751-64/17 - Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do i z oddziałów
DZ-751-63/17 - Sukcesywne dostawy materiałów i asortymentu laparoskopowego
DZ-751-62/17 - Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych
DZ-751-61/17 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
DZ-751-60/17 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie
DZ-751-59/17 - Doposażenie Pracowni Endoskopii
DZ-751-58/17 - Budowa magazynu odpadów medycznych
DZ-751-57/17 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II
DZ-751-56/17 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
DZ-751-55/17 - Zakup urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody
DZ-751-54/17 - Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papierniczych
DZ-751-53/17 - świadczenie usług ubezpieczenia grupowego
DZ-751-52/17 - Przebudowa Oddziału Onkologicznego etap 2 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie
DZ-751-51/17 - Dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
DZ-751-50/17 - Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
DZ-751-49/17 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-48/17 - Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii – Zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej