Przetargi

DZ-751-53/17 - świadczenie usług ubezpieczenia grupowego
DZ-751-52/17 - Przebudowa Oddziału Onkologicznego etap 2 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie
DZ-751-51/17 - Dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
DZ-751-50/17 - Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
DZ-751-49/17 - Sukcesywne dostawy leków
DZ-751-48/17 - Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii – Zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej
DZ-751-47/17 - Sukcesywne dostawy czynnika stymulującego erytropoezę oraz środków kontrastowych
DZ-751-46/17 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora
DZ-751-45/17 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
DZ-751-44/17 - Zakup kompleksowego toru wizyjnego do laparoskopii ginekologicznej wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii i histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
DZ-751-43/17 - Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-42/17 - Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego
DZ-751-41/17 - Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych
DZ-751-40/17 - sukcesywne dostawy prowadników do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu FFR wraz z dzierżawą urządzenia pomiarowego do Pracowni Hemodynamiki
DZ-751-39/17 - Dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego do obowiązujących przepisów- przebudowa i modernizacja oświetlenia wewnętrznego dróg i parkingów na terenie Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonego w Lesznie
DZ-751-38/17 - Sukcesywne dostawy produktów spożywczych
DZ-751-37/17 - sukcesywne dostawy mięsa, drobiu i wędlin dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-36/17 - Sukcesywne dostawy świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i przetworów zbożowych
DZ-751-35/17 - zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
DZ-751-34/17 - sukcesywne dostawy leku Actylise oraz środków kontrastowych
DZ-751-33/17 - Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
DZ-751-32/17 - Przebudowa Oddziału Onkologicznego etap 2 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie
DZ-751-31/17 - zakup, dostawa wraz z montażem ledowych lamp operacyjnych oraz hydraulicznych stolików do instrumentowania dla Bloku Operacyjnego i wózków zabiegowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
DZ-751-30/17 - Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii – Zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej
DZ-751-29/17 - Sukcesywne dostawy leków